­

Kerken in Assen

Kerken en gelovigen in de stad zoeken elkaar op. Soms voor ontmoeting, soms voor samenwerking. Deze pagina geeft informatie, adressen van websites of contactpersonen.

Pastoresconvent
Ongeveer zes keer per jaar ontmoeten pastores en voorgangers in de stad elkaar. Collegiale ontmoetingen. Op informele wijze komen hier ook onderwerpen of initiatieven aan de orde die voor alle kerken van Assen belangrijk zijn. Het pastoresconvent is initiatiefnemer van deze website.

Middagpauzedienst
Elke woensdag van 12.30-13.00 uur verzorgen de voorgangers van de kerken in de binnenstad in de Bethelkerk een middagpauzedienst waar iedereen binnen kan lopen.

Week van gebed
Jaarlijks in januari vind de nationale gebedsweek plaats. Een groeiende samenwerking van de landelijke Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. In Assen zijn bidders elke avond in een andere kerk welkom. Informatie over de week van het gebed bij de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken.

Oecumenisch Leerhuis
Jaarlijks organiseert een oecumenische werkgroep het Oecumenisch Leerhuis. In de maanden januari t.m. april nodigen ze belangstellenden uit om in De Opstandingskerk mee te praten en te denken rond een bepaald thema. Elke avond wordt ingeleid door een deskundige.
Informatie op Leerhuis Assen

Assen-Inside
Alle activiteiten voor jongeren in Assen vind je via de facebookpagina assen-inside

­