­

Kerken in Assen

 • Kerkennacht

  Enthousiasme in de Kerkennacht

 • Sint Maartens-maaltijd

  Sint Maartens diner in het Open Huis

 • Opening Kerkennacht

  Burgemeester Out opent de Kerkennacht

 • Kerkelijke vrijwilligers

  Kerkelijke vrijwilligers op bezoek in het Duurzaamheidscentrum

Het Diaconaal Platform Assen (DPA) is het centraal overlegorgaan van de diaconieën van de kerken in Assen. Dit kerkelijk samenwerkingsverband streeft naar een gezamenlijke aanpak van het signaleren en bestrijden van armoede en eenzaamheid. In deze verbinding geven de kerken uitdrukking aan de roeping tot naastenliefde. De aangesloten kerken staan midden in de wijken van Assen. De deelnemers willen naast mensen staan en helpen wie dat nodig hebben. Zonder onderscheid des persoons, zoals in het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37).

Waar mogelijk werkt het DPA samen met andere organisaties. Het DPA streeft ernaar zijn kennis en mogelijkheden ter beschikking te stellen aan de gemeente Assen en andere organisaties die betrokken zijn bij armoede- en eenzaamheidsproblematiek.

Kanskaarten
Met behulp van een zogenaamde ‘Kanskaart’ probeert het DPA om stille armoede en eenzaamheid op te sporen en de nood in de Asser samenleving waar mogelijk te verzachten. De Kanskaart is een kaart waarop inwoners van Assen kunnen aangeven hulp te willen ontvangen bij het aanvragen van financiële bijdragen, toeslagen, belastingaangiften of andere praktische hulp.

Voor de verspreiding heeft het DPA Assen verdeeld in vijf diaconale wijken (Marsdijk, Kloosterveen, Assen-West, Assen-Zuid en Assen-Oost) waarin de diakenen van de aangesloten kerken samenwerken. Elk wijkteam tracht twee keer per jaar een Kanskaart-Actie te houden. De Kanskaarten worden in enkele straten in een wijk bezorgd en een paar dagen later weer opgehaald.

Bij de verwerking van de hulpvragen werkt het DPA samen met de stichtingen Humanitas Thuisadministratie, Budget Support en Stichting Present. De ingevulde kaarten worden verdeeld onder de genoemde stichtingen afhankelijk van de hulpvraag. Op deze wijze wordt laagdrempelige hulp geboden.

Desgewenst kan de Kanskaart gedownload worden om te printen.
Ingevulde Kanskaarten kunnen gestuurd worden naar: Diaconaal Platform Assen, p/a Brink 25, 9401 HT Assen

Organisatie
Het Diaconaal Platform Assen bestaat sinds 2012 al op informele basis en is sinds 2018 een stichting. Het bestuur bestaat uit vijf personen die een afgevaardigde zijn van de verschillende diaconieën. Het bestuur vergadert met enige regelmaat en faciliteert de Kanskaart-Actie en heeft vanuit zijn rol contacten met de burgerlijke gemeente Assen en andere instanties zoals HUB, Stichting Present, Vaart Welzijn. Het DPA maakt deel uit van het Sociale Netwerk Assen, waarin de vrijwilligersorganisaties gericht op armoedebestrijding en sociale uitsluiting kennis en informatie delen.

Samenstelling bestuur

Jack Daverschot  voorzitter
Gerda Smit secretaris
Theun Vlieger penningmeester
Harm Jan Luchies lid
Dick Vos lid


Contact
Het Diaconaal Platform Assen is bereikbaar via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

­